ul. Słoneczna 6, 82-500 Rakowiec +48 55 888 00 55

Zwrot VAT – zakup towarów/usług

Pytania i odpowiedzi

 • Z jakich wydatków mogę odzyskać podatek VAT?
 • Odzyskujemy podatek VAT z większości wydatków powiązanych z działalnością gospodarczą i zawierających podatek VAT.

 • Z jakich dokumentów mogę odzyskać podatek VAT?
 • Podatek VAT odzyskujemy z paragonów, ticketów, rachunków oraz faktur. Uwzględniamy każdy, nawet najmniejszy wydatek.

 • Z jakich krajów mogę odzyskać podatek VAT?
 • Odzyskujemy podatek VAT z całej Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii.

 • Jakie wymagania muszę spełniać aby odzyskać podatek VAT?
 • Nie można posiadać siedziby lub oddziału firmy na terytorium kraju, do którego wnioskujemy o zwrot podatku. Należy być czynnym podatnikiem VAT.

 • Co jeżeli mam zawieszoną lub zlikwidowaną działalność?
 • Można się starać o zwrot podatku VAT wstecz, za okres, w którym było się czynnym podatnikiem VAT.

 • Jaka jest minimalna kwota zwrotu podatku VAT?
 • W przypadku rocznego wniosku kwota wynosi 50 EUR. Jeżeli wnioskujemy kwartalnie, to kwota musi wynosić 400 EUR.

 • Jak często mogę składać wnioski o zwrot podatku VAT?
 • Urzędy przyjmują wnioski kwartalne, półroczne lub roczne. W niektórych sytuacjach są możliwe również miesięczne wnioski.

 • W jakiej walucie otrzymuję zwrot podatku VAT?
 • Jeżeli zostanie podane we wniosku konto EUR, to zwrot następuje naturalnie w tej walucie.

 • Do kiedy mam czas na odzyskiwanie podatku VAT?
 • Do 30 września bieżącego rok za wydatki z całego poprzedniego roku. W niektórych sytuacjach nawet 5 lat wstecz.

 • Jaki koszt ponoszę za odzyskanie podatku VAT?
 • Proponujemy przejrzyste warunki współpracy, w tym niską opłatę. Nie ma żadnych ukrytych kosztów. Należność występuje w momencie faktycznego odzyskania podatku VAT. Dokładna tabela znajduje się w zakładce cennik.

 • Jak otrzymuję zwrot zagranicznego VAT?
 • Po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu decyzji zagraniczny urząd skarbowy przekazuje kwotę bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.

 • Jak szybko mogę się spodziewać zwrotu?
 • Czas oczekiwanie na zwrot jest zależny od kraju, do którego składamy wniosek. Dyrektywa mówi o czterech miesiącach, ale niektóre kraje zwracają już po 14 dniach.

 • Czy mogę przekazać kserokopie dokumentów zakupowych?
 • Można przekazać nam czytelne kserokopie, skany dokumentów lub oryginały, które wracają naturalnie do klienta po zakończeniu procedury.

 • Jak przekazać dokumenty w celu odzyskania podatku VAT?
 • Dokumenty można przesłać kurierem lub listem poleconym. Można również przesłać skany pocztą elektroniczną.

 

 


Zostaw numer telefonu! Oddzwonimy!
close slider